Boek: Oorlog over’t Water

Het boek “Oorlog over’t Water’ bevat verhalen en getuigenissen over de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) van de toenmalige bewoners van de gehuchten Veldhoven, Wolfstee, Klein-Gent, Hazenpad en de Molekens te Herentals. Auteur Jules Torfs heeft de oorlog zelf niet meegemaakt, wel is hij opgegroeid “over’t water”. Hij heeft zich opgesteld als chroniqueur en hij brengt verslag uit over wat er zich heeft afgespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog in zijn heimat en omliggende gehuchten.

In het eerste deel van het boek worden de gebeurtenissen te Herentals tijdens de Tweede Wereldoorlog in deze gehuchten beschreven, aangevuld met interessant beeldmateriaal. In het tweede deel vertrekt Jules Torfs vanuit het verhaal van zijn eigen familie en breidt hij uit met talrijke foto’s van ‘mensen van toen’, schetsen, tekeningen,… In het derde deel van het boek beschrijft hij uitvoerig de persoonlijke drama’s van enkele oorlogsslachtoffers uit de vernoemde gehuchten. Zeker dit laatste deel is zeer aangrijpend.

Het boek werd uitgegeven ten voordele van “De Boekerij”, een groepering van mensen in de parochie Sint-Jan (a.k.a. “Herentals over’t water”) ijveren voor een leefbare buurtgemeenschap.

Date: